Jens K Jensen – Helligdomstjenesten i bogen “Questions on Doctrine” Del I

Optaget den  02. 03. 1996.

.Adventist pastor Jens K. Jensen sammenligner Helligdomstjenesten i Biblen med beskrivelsen i bogen “Questions on Doctrine” (Spørgsmål om Læresætninger). Bogen stiller bl.a. spørgsmålstegn ved nogle af kirkens læresætninger som for eks. Helligdomstjenesten.

“Således blev helligdomstjenesten udført som „efterligninger af det, der er i himlene.“ Og det, der foregik symbolsk i den jordiske helligdomstjeneste, foregår virkeligt i den himmelske. Efter sin himmelfart begyndte vor frelser sin gerning som vor ypperstepræst. Hebræerbrevets forfatter siger: „Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os.“27 {MBF 337.5}

Post a comment