Hvad er der med den Jesus – Jesus den Eneste – Torben Nybo

I Matthæus 5,20 sagde Jesus: ”Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.” Hvad slags retfærdighed talte han om? Kan vi virkelig adlyde på egen hånd? Hvad med vores personlige kamp mod synd?
Jesus var retfærdighedens standard på denne jord. Han levede et perfekt liv for dig og mig. Hvis vi vil opdage, hvad han mente med dette, må vi først studere, hvordan Jesus levede sit liv.
Hvad var kilden til hans magt?

Post a comment