Forening af Kirke og Stat i profetisk perspektiv – Marius Keyn Jansen

Tilføjelser til USA´s forfatning (Bill of Rights)
Artikel 1:
“Kongressen må ikke vedtage nogen lov, som fastsætter en bestemt religion, som forbyder den fri religionsudøvelse, eller som beskærer tale- og pressefriheden eller folkets ret til at forsamles fredeligt og til at anmode regeringsmagten om at råde bod på klagemål.”
“Hvis det princip først bliver indført i De Forenede Stater, at kirken kan benytte eller kontrollere statens myndighed; hvis overholdelse af religiøse skikke påtvinges af verdslige love: kort sagt, hvis kirkens og statens myndighed skal have ret til at herske over samvittigheden – så vil Roms sejr være sikret i dette land.”
(Den store strid s.413 – Ellen G. White 1858)

Post a comment