(Dansk) 2.4 Flammen Tændes – Lyset Løsrevet – Protestantisk Reformation 500 år

"Før reformationen fandtes der i visse perioder kun meget få eksemplarer af Bibelen; men Gud tillod ikke, at hans ord blev fuldstændig tilintetgjort. Dets sandheder skulle ikke være skjult for evigt. Det var lige så let for ham at løse de lænker, der bandt livets ord, som det var at åbne fængsels døre og løsne port slåer for at frigive sine tjenere. I det 14. århundrede fremstod "reformationen s morgenstjerne" i England. John Wiclif (1324-84) var ikke blot reformationens forløber i England, men i hele kristenheden. Den heftige protest, som han fik anledning til at rette imod romerkirken, skulle aldrig i forstumme. Den gav stødet til den kamp, som førte til enkeltpersoners, kirkernes og nationernes frigørelse. Han blev klar over, at romerkirken havde ophøjet menneskelige traditioner på bekostning af Guds ord. Han var ikke bange for at beskylde præsteskabet for at have skubbet Skriften til side og krævede, at Bibelen atter blev gjort tilgængelig for folket, og at kirken på ny anerkendte dens autoritet." Den Store Strid kapitel 5

Post a comment