Did you know that the Bible the only source of truth, speaks of an end-time judgment in which the life of every living human being who has ever lived is reviewed in heaven.The Bible mentions the judgment over 1,000 times, and almost every Bible author refers to it. Yes, we are all going to be […]

Continue reading

Endetidsbudskabet Del II – Abel Struksnes

Til alle protestanter! Den 31.oktober 2016 vil pave Francis deltage i en økumenisk ceremoni i Lund, Sverige, for at fejre starten på 500-året for den protestantiske reformation. Arrangementet vil “fremhæve den solide økumeniske udvikling mellem katolikker og lutheranere og de fælles gaver modtaget gennem dialog,” Det pavelige Råd (PCPCU) og Det Lutherske Verdensforbund (LWF). Er […]

Continue reading

Endetidsbudskabet Del III – Abel Struksnes

Til alle protestanter! Den 31.oktober 2016 vil pave Francis deltage i en økumenisk ceremoni i Lund, Sverige, for at fejre starten på 500-året for den protestantiske reformation. Arrangementet vil “fremhæve den solide økumeniske udvikling mellem katolikker og lutheranere og de fælles gaver modtaget gennem dialog,” Det pavelige Råd (PCPCU) og Det Lutherske Verdensforbund (LWF). Er […]

Continue reading

I Matthæus 5,20 sagde Jesus: ”Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.” Hvad slags retfærdighed talte han om? Kan vi virkelig adlyde på egen hånd? Hvad med vores personlige kamp mod synd? Jesus var retfærdighedens standard på denne jord. Han levede et perfekt liv for […]

Continue reading

15. The Pope and the Patriarch – Hal Meyer

There are a number of Orthodox churches. The five largest ones are based in Constantinople, Alexandria, Antioch, Jerusalem and Moscow, in order of their precedence. Pope Francis had previously met with the first four. Patriarch Bartholomew of Constantinople (or Istanbul), the so-called first among equals of Eastern Orthodox Catholic Church in 2013. But the Russian […]

Continue reading

15. Paven og Patriarken – Hal Meyer

Der er en række ortodokse kirker i verden. De fem største har hjemsted i Konstantinopel, Alexandria, Antiokia, Jerusalem og Moskva, i rækkefølge efter deres forrang. Pave Frans havde tidligere besøgt og mødtes med de første fire. Patriark Bartholomæus af Konstantinopel (eller Istanbul), den såkaldte “første blandt ligemænd “mellem den ortodokse og katolske kirke i 2013. […]

Continue reading

“Defending freedom is no longer necessary. It’s an accessory. Many in both the United States and Europe like a bit of authoritarianism, and even a little racism. And the new breed of politicians seems to oblige them. In Europe, it’s Muslims. In America its Hispanics especially, though Muslims and others get their share of it […]

Continue reading

11. Paven promoverer globalisering – Hal Meyer

“Hvad betyder en globaliseret tilbedelse i en praktisk forstand? Det vil ikke være muligt for nogen at etablere et verdensomspændende tilbedelsessystem uden et globalt styringssystem, herunder et globalt politisk system, et globalt økonomisk system, et global uddannelsessystem og en global håndhævelsesmekanisme. Alt dette er under udvikling lige nu, meget af det i terrorbekæmpelsens navn. Men […]

Continue reading