The Relentless War on Cash – Hal Mayer

“The world is a theater, and the actors, its inhabitants, are preparing to act their part in the last great drama. God is lost sight of. With the great masses of humanity, there is no unity, except as men confederate to accomplish their selfish purposes. God is looking on. His purposes in regard to His […]

Continue reading

Tilføjelser til USA´s forfatning (Bill of Rights) Artikel 1: “Kongressen må ikke vedtage nogen lov, som fastsætter en bestemt religion, som forbyder den fri religionsudøvelse, eller som beskærer tale- og pressefriheden eller folkets ret til at forsamles fredeligt og til at anmode regeringsmagten om at råde bod på klagemål.” “Hvis det princip først bliver indført […]

Continue reading

From the true Christian perspective, fundamentalist has traditionally referred to any follower of Christ who believes that the Bible is the inspired Word of God and who believes in its literal interpretation and fundamental teachings. To the world this may be viewed as radical, but is very basic to the Christian faith. The term has […]

Continue reading

Med danske undertekster! Dette foredrag genopfrisker den ultimative offer om fire næsten glemte martyrer, der stod for sandheden i England: Thomas Cranmer, Nicholas Ridley, John Rogers, og Hugh Latimer. Gennem denne multimedie rejse besøger vi kirken hvor disse trofaste bibeltro trofaste protestanter prædikede og kigge på hændelsesforløbet i deres martyrium under Queen Mary I blodige […]

Continue reading

Hvor kan man finde sandheden? Er sandheden relativ? Findes andre bøger som kan sammenlignes med Bibelen? I denne øjenåbnende dokumentarfilm kan du se og forstå de to kvinders sande identitet som er beskrevet i Åbenbaringsbogen og bedre forstå resten af bogens profetiske beskrivelse med fokus på de visioner beskrevet i kap. 12 og 17. Den […]

Continue reading