11. Paven promoverer globalisering – Hal Meyer

“Hvad betyder en globaliseret tilbedelse i en praktisk forstand? Det vil ikke være muligt for nogen at etablere et verdensomspændende tilbedelsessystem uden et globalt styringssystem, herunder et globalt politisk system, et globalt økonomisk system, et global uddannelsessystem og en global håndhævelsesmekanisme. Alt dette er under udvikling lige nu, meget af det i terrorbekæmpelsens navn. Men […]

Continue reading

“What does globalized worship mean in a practical sense? There is no way for anyone to establish a global system of worship without a global system of governance, including a global political system, a global economic system, a global educational system and a global enforcement mechanism. All of this is being developed right now, much […]

Continue reading

Do you think that today there are men like Nimrod who have similar ambitions? Do you think that in our time, there are some who want to rule over their fellow man and concentrate populations and power in such a way so that they control the whole world like Nimrod wanted to do? Here is […]

Continue reading

1. Nimrods Nye Verdensorden – Hal Meyer

Tror du, at der findes mennesker i dag er mænd som har lignende ambitioner? Tror du, at i vor tid, er der nogle, der ønsker at herske over deres medmennesker og koncentrere befolkninger og magt på en sådan måde, så de kontrollerer hele verden ligesom Nimrod ønskede at gøre? I bogen Kolportør Evangelisten, side 37 […]

Continue reading

Blandt de fem strategier i hvad der blev kendt som modreformationen var skabelsen af Futurismen og Preterismen, to forskellige fortolkningsmetoder af profetierne i Daniel og Åbenbaringsbogen. Disse fortolkninger modsagde reformatorernes ‘standpunkt bygget på den historicistiske fortolkningsmetode, en metode brugt af Jesus og apostlene. Ifølge Futurismen, så vil antikrist komme engang i fremtiden hvor ifølge Preterismen […]

Continue reading

The prophecy of Daniel 7 describes a little horn that arises from the head of the fourth beast. Since the little horn power represents the Antichrist, it is essential that we correctly identify this power. Daniel 7 gives us very precise identifying features of the horn, and every single onemust apply in order to make […]

Continue reading