2. Guddommelige Principper for Forvaltning – At lære at være Guds forvaltere Forvaltningen af vores materielle besiddelser her på jorden er kun et test for at se om vi kan betros at forvalte Guds større ressourcer. Hvad er disse guddommelige principper om forvaltning som vi skal lære?

Continue reading

Med danske undertekster! Ignatius Loyolas Åndelige Øvelser. Leder det os til Gud eller Satan? Den store protestantiske reformation har ændret verden. Men kræfter opstod næsten øjeblikkeligt for at eliminere dens monumentale virkning, og for at bringe verden tilbage i overensstemmelse med den pavelige lære. Lige siden reformationens begyndelse, har jesuitterne bekæmpet enhver gevinst opnået ved […]

Continue reading

15. The Pope and the Patriarch – Hal Meyer

There are a number of Orthodox churches. The five largest ones are based in Constantinople, Alexandria, Antioch, Jerusalem and Moscow, in order of their precedence. Pope Francis had previously met with the first four. Patriarch Bartholomew of Constantinople (or Istanbul), the so-called first among equals of Eastern Orthodox Catholic Church in 2013. But the Russian […]

Continue reading

15. Paven og Patriarken – Hal Meyer

Der er en række ortodokse kirker i verden. De fem største har hjemsted i Konstantinopel, Alexandria, Antiokia, Jerusalem og Moskva, i rækkefølge efter deres forrang. Pave Frans havde tidligere besøgt og mødtes med de første fire. Patriark Bartholomæus af Konstantinopel (eller Istanbul), den såkaldte “første blandt ligemænd “mellem den ortodokse og katolske kirke i 2013. […]

Continue reading

“Defending freedom is no longer necessary. It’s an accessory. Many in both the United States and Europe like a bit of authoritarianism, and even a little racism. And the new breed of politicians seems to oblige them. In Europe, it’s Muslims. In America its Hispanics especially, though Muslims and others get their share of it […]

Continue reading