Blæs Alarm

  • Kærlighed og broderlig enhed mellem alle mennesker er vor tids populære bevægelsers indvarslede motto. Selvom kærlighed og enhed er nødvendige i det kristne liv, burde disse vigtige aspekter aldrig overskygge Guds retfærdighed. En sand Guds bevægelse vil være kendetegnet ved en genoprettelse af Guds brudte lovs principper blandt menneskeheden. Dette er den eneste måde, der vil bringe sand kærlighed, lykke, enhed og frelse. På overfladen ser vor tids populære bevægelser attraktive, nyttige og uskyldige ud, men når de prøves ved Guds standard, er jeg bekymret for, at der under overfladen lurer vanhellige principper, som udøver en ubemærket, skæbnesvanger indflydelse. Der burde ikke være plads til tvivlsomme bevægelser og aktiviteter i vor midte. Vore hensigter kan være rene og oprigtige, men vi må være forsigtige, at vi ikke identificerer os med bevægelser, som ikke helt igennem er fornuftige og i harmoni med Guds hensigt.