(Dansk) Står vi i fare at være horer som på Hoseas tid ? Kenneth Jørgensen