No comments yet

1. De Syv Menigheder i Åbenbaringsbogen – Menigheden Efesus – Kenneth Jørgensen

 

Blandt de fem strategier i hvad der blev kendt som modreformationen var skabelsen af Futurismen og Preterismen, to forskellige fortolkningsmetoder af profetierne i Daniel og Åbenbaringsbogen. Disse fortolkninger modsagde reformatorernes ‘standpunkt bygget på den historicistiske fortolkningsmetode, en metode brugt af Jesus og apostlene.

Ifølge Futurismen, så vil antikrist komme engang i fremtiden hvor ifølge Preterismen der peges på antikristen en gang i fortiden. Men det er ikke bibelsk. I Mattæus 24, talte Jesus om den store frafald, der finder sted i fremtiden. Begge disse falske systemer er uenige med reformatorernes tro på at opfyldelsen af de bibelske profetier finder sted gennem historien.

“Det sanddru vidne sagde til menigheden i Efesus: „Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Kom derfor i hu, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de samme gerninger som i den første tid; ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig.“ Åb 2, 4-5. Frelseren venter svar på sit tilbud om kærlighed og tilgivelse med en ømmere medlidenhed, end en jordisk fader viser, når han tilgiver en egenrådig, lidende søn. Han kalder på den vildfarne: „Vend om til mig, så vil jeg vende om til Eder.“ Mal. 3, 7. Men hvis synderen hårdnakket nægter at lytte til den stemme, der kalder på ham med øm, medlidende kærlighed, vil han til sidst blive ladt i mørke. Det hjerte, der længe har ringeagtet Guds nåde, bliver forhærdet i synd og er ikke længere modtageligt for Guds nådes indflydelse.” Patriarker og Profeter side 82

 

Post a comment