Står vi i fare at være horer som på Hoseas tid ? Kenneth Jørgensen

Event details

  • februar 14, 2019
  • 19:00

Live optagelse i vores studie i Kvistgård.
“I Bibelen symboliseres den hellige og varige tilknytning, som eksisterer mellem Kristus og hans menighed, som et ægteskab. Herren har bundet sit folk til sig ved en højtidelig pagt. Han har lovet at være deres Gud, og de har lovet kun at tilhøre ham. Han siger: “Jeg trolover mig med dig for evigt, og jeg trolover mig med dig med retfærd og ret, med miskundhed og barmhjertighed.” Og Paulus bruger i Det nye Testamente det samme udtryk, når han siger: “Jeg har trolovet jer med en mand for at føre jer som en ren jomfru frem for Kristus.” 2. Kor. 11,2.ret

(282) Den troløshed, som menigheden har vist over for Kristus ved at vende sin tillid og kærlighed fra ham og lade kærligheden til alt det verdslige opfylde tanken, sammenlignes med brud på ægteskabsløftet. Den synd, som Israel begik ved at fjerne sig fra Herren, symboliseres ved ægteskabsbrud, og Guds vidunderlige kærlighed, som de foragtede, beskrives i disse gribende ord: “Så tilsvor jeg dig troskab og indgik pagt med dig, lyder det fra den Herre Herren, og du blev min.” “Du blev såre dejlig og drev det til at blive dronning. Dit ry kom ud blandt folkene for din dejligheds skyld; for den var fuldendt ved de smykker, jeg udstyrede dig med. … Men du stolede på din dejlighed og horede i kraft af dit ry.” “Som en kvinde sviger sin ven, så sveg du mig Israels hus, så lyder det fra Herren.” “Hvilken horkvinde, der tager fremmede i sin mands sted!” Ez. 16,8. 13-15. 32; Jer. 3,20

Den Store Strid, side 281