• Cause Progress

 • kr.25000 Amount Needed
 • kr.3000 Collected yet
 • 12% Percentile
 • 491 Days left to achieve target

Mission blandt flygtninge og indvandrere – Refugee Ministry

Hvem er din nabo?

Alle har brug for at høre om Vejen til frelse.  I Danmark bor der mange mennesker fra forskellige kultur.

Om Projektet

Light Channel DK, i samarbejde med Stenshult i Sverige ønsker at hjælpe migranter og flygtninge  med at falde til i Danmark og Sverige og være med til at skabe muligheden for at høre om Jesus Kristus og Adventbudskabet. Dette arbejde vil blive udført af frivillige medarbejdere som brænder for mission.

I  første omgang vil vi  uddele relevante bøger fra Profetiens Ånd på arabisk og senere på tyrkisk og farsi. Vi ønsker også  at samtale med disse mennesker og vejlede dem så godt vi kan. I løbet af sommeren vil vi samle ind til dette projekt. Vi har allerede forudbestilt bøgerene som venter ved en af Syvende Dags Adventist kirkens kontorer i Mellemøsten.

Vi vil også hjælpe med at dække nogle af de fysiske behov for disse mennesker når Gud åbner mulighederne for det  men vi ønsker at kombinere dette med en tjeneste for deres åndelige behov.

Vi inviterer dig til at støtte og tage del  i dette projekt hvor sammen med  Light Channel DK vil hjælpe flygtninge og indvandrere i Danmark.

Når vi tjener "den mindste af disse mine brødre", vil vi sammen tjene Jesus selv!

"Vi lever i endens tid. Tidernes tegn, der hurtig går i opfyldelse, fortæller, at Kristi komme er nær forestående. Den tid, vi lever i, er højtidelig og betydningsfuld. Guds Ånd bliver gradvist, men sikkert trukket bort fra jorden. Plager og straffedomme falder allerede over dem, der foragter Guds nåde. ulykkerne på land og hav, samfundets usikre tilstande og frygten for krig er ildevarslende. De er varsler om forestående begivenheder af største betydning.

Det ondes redskaber er ved at forene deres styrker og konsolidere sig. De samler kræfter til den sidste store krise. Store forandringer vil snart finde sted på vor Jord og de sidste begivenheder vil ske i hast.

Det lykkedes fjenden at bøje retten og fylde menneskenes hjerter med ønsket om selvisk vinding. »Retten trænges tilbage, retfærd står i det fjerne, thi sandhed snubler på gaden, ærlighed har ingen gænge.« Es 59,14 I de store byer lever talrige i fattigdom og elendighed, næsten uden mad, husly og tøj, medens der i de samme byer findes nogle, der har mere end hjertet kan begære og som lever i luksus og bruger pengene til rigt udstyrede huse, personlig udsmykning eller det, der er endnu værre: til at tilfredsstille sanselig lyst til spiritus, tobak og andet, der ødelægger hjernens funktion, bringer sindet ud af ligevægt og nedværdiger sjælen. Råbet fra den sultende menneskehed stiger op til Gud, medens mennesker ved enhver form for undertrykkelse og udsugning opdynger kolossale formuer."

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, side 11, Ellen White

 

About the Project

Wherever we look in the world today, we see social, religious and political turmoil. Many people are fleeing their countries in search of sanctuary, and becoming refugees. Others are displaced within their own homelands, and are known as Internally Displaced Persons (IDPs). Refugees and IDPs survive terrible ordeals: torture, upheaval, perilous journeys, and the loss of everything and everyone they knew. Often, they are fleeing violent conflict. They are persecuted because of their race, ethnicity, nationality, religion, social group or political beliefs. Worldwide, such persons now number more than 51 million!

Light Channel DK, in collaboration with Stenshult Ministry in Sweden, wants to help migrants and refugees to better integrate in  Denmark and Sweden by supporting  the opportunity to hear about Jesus Christ and the Advent message. This work will be done by volunteers.

Initially, we will hand out relevant books from the Spirit of Prophecy in Arabic and later in Turkish and Farsi. We would also meet, talk and support  these people  as much as we can. We have already pre-ordered the books waitning to be picked up from one of the Seventh Day Adventist Church offices in the Middle East.

We would also like  to minister to the physical needs of these people when God provides the oportunities but we want to combine this with ongoing ministry for the spiritual needs of these people and their host communities.

We invite you to share our vision and join Light Channel DK in bringing relief to refugees and imigrants.

In ministering unto “the least of these My brethren,” we together will minister to Jesus Himself!

"We are living in the time of the end. The fast-fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand. The days in which we live are solemn and important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war, are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude.

The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and the final movements will be rapid ones.

Justice standeth afar off: for truth is fallen in the street, and equity cannot enter." Isaiah 59:14. In the great cities there are multitudes living in poverty and wretchedness, well-nigh destitute of food, shelter, and clothing; while in the same cities are those who have more than heart could wish, who live luxuriously, spending their money on richly furnished houses, on personal adornment, or worse still, upon the gratification of sensual appetites, upon liquor, tobacco, and other things that destroy the powers of the brain, unbalance the mind, and debase the soul. The cries of starving humanity are coming up before God, while by every species of oppression and extortion men are piling up colossal fortunes"

Testimonies for the Church Volume Nine : Page 11, Ellen White

 

 

Comment(1)

 1. Reply
  lost says:

  Ι like the helpfuⅼ info you provide in your
  articles. I wilⅼ bookmark your weblog and check again here frequently.
  Ι am quite sսre I will learn many new stuff right here!

  Best of luck for the next!

Post a comment