Hvad er diabetes – Dr. Alexander Jensen

“Både for sin egen skyld og af hensyn til menneskeslægten har hvert menneske pligt til at sætte sig ind i livets love og samvittighedsfuldt rette sig efter dem. Alle bør lære at kende menneskelegemet, som er den vidunderligste af alle organismer. De bør lære de forskellige organers funktioner at kende...

Continue reading

Hvad er en Syvende Dags Adventist – Bent Olsen

Syvende Dags Adventistkirkens primære formål er retfærdiggørelsen af Guds navn og karakter. Det vil ske gennem udrensningen af den himmelske helligdom. Men før helligdommen i himlen kan blive renset fra al synd, skal helligdommen i vores hjerter renses for alt den forurening som fortsætter med at vanære Guds navn. Adventisme...

Continue reading

1. De Syv Menigheder i Åbenbaringsbogen – Menigheden Efesus – Kenneth Jørgensen

  Blandt de fem strategier i hvad der blev kendt som modreformationen var skabelsen af Futurismen og Preterismen, to forskellige fortolkningsmetoder af profetierne i Daniel og Åbenbaringsbogen. Disse fortolkninger modsagde reformatorernes ‘standpunkt bygget på den historicistiske fortolkningsmetode, en metode brugt af Jesus og apostlene. Ifølge Futurismen, så vil antikrist komme...

Continue reading