Syvende Dags Adventister – Guds folk i endens tid? – Bent Olsen

Er Syvende Dags Adventist menigheden sandt eller falsk? Hvor kommer vi fra? (dvs. Hvad er vore rødder?) Hvorfor er vi her? Hvad er vores opgave? Er SDA menigheden et produkt af en fejlfortolkning af Skriften? Hvis ”ja”, så er vi i selskab med alle øvrige kristne menigheder, som kan føre deres rødder tilbage til apostelmenigheden! Hvis “nej”, hvad så? Har du tænkt over konsekvenserne?

Post a comment