Tilføjelser til USA´s forfatning (Bill of Rights) Artikel 1: “Kongressen må ikke vedtage nogen lov, som fastsætter en bestemt religion, som forbyder den fri religionsudøvelse, eller som beskærer tale- og pressefriheden eller folkets ret til at forsamles fredeligt og til at anmode regeringsmagten om at råde bod på klagemål.” “Hvis det princip først bliver indført […]

Continue reading