Globalism is a key prophetic marker that is a major component of end-time events. Its maturation has been accelerated especially since the end of the 1980s when the Berlin wall came down. Globalism and socialism have been part of the Roman Catholic agenda, and political leaders have consistently complied with the hidden elite behind the […]

Continue reading

The Relentless War on Cash – Hal Mayer

“The world is a theater, and the actors, its inhabitants, are preparing to act their part in the last great drama. God is lost sight of. With the great masses of humanity, there is no unity, except as men confederate to accomplish their selfish purposes. God is looking on. His purposes in regard to His […]

Continue reading

15. The Pope and the Patriarch – Hal Meyer

There are a number of Orthodox churches. The five largest ones are based in Constantinople, Alexandria, Antioch, Jerusalem and Moscow, in order of their precedence. Pope Francis had previously met with the first four. Patriarch Bartholomew of Constantinople (or Istanbul), the so-called first among equals of Eastern Orthodox Catholic Church in 2013. But the Russian […]

Continue reading

15. Paven og Patriarken – Hal Meyer

Der er en række ortodokse kirker i verden. De fem største har hjemsted i Konstantinopel, Alexandria, Antiokia, Jerusalem og Moskva, i rækkefølge efter deres forrang. Pave Frans havde tidligere besøgt og mødtes med de første fire. Patriark Bartholomæus af Konstantinopel (eller Istanbul), den såkaldte “første blandt ligemænd “mellem den ortodokse og katolske kirke i 2013. […]

Continue reading

11. Paven promoverer globalisering – Hal Meyer

“Hvad betyder en globaliseret tilbedelse i en praktisk forstand? Det vil ikke være muligt for nogen at etablere et verdensomspændende tilbedelsessystem uden et globalt styringssystem, herunder et globalt politisk system, et globalt økonomisk system, et global uddannelsessystem og en global håndhævelsesmekanisme. Alt dette er under udvikling lige nu, meget af det i terrorbekæmpelsens navn. Men […]

Continue reading

“What does globalized worship mean in a practical sense? There is no way for anyone to establish a global system of worship without a global system of governance, including a global political system, a global economic system, a global educational system and a global enforcement mechanism. All of this is being developed right now, much […]

Continue reading

Do you think that today there are men like Nimrod who have similar ambitions? Do you think that in our time, there are some who want to rule over their fellow man and concentrate populations and power in such a way so that they control the whole world like Nimrod wanted to do? Here is […]

Continue reading

1. Nimrods Nye Verdensorden – Hal Meyer

Tror du, at der findes mennesker i dag er mænd som har lignende ambitioner? Tror du, at i vor tid, er der nogle, der ønsker at herske over deres medmennesker og koncentrere befolkninger og magt på en sådan måde, så de kontrollerer hele verden ligesom Nimrod ønskede at gøre? I bogen Kolportør Evangelisten, side 37 […]

Continue reading