No comments yet

Hvad er diabetes – Dr. Alexander Jensen

“Både for sin egen skyld og af hensyn til menneskeslægten har hvert menneske pligt til at sætte sig ind i livets love og samvittighedsfuldt rette sig efter dem. Alle bør lære at kende menneskelegemet, som er den vidunderligste af alle organismer. De bør lære de forskellige organers funktioner at kende og være klar over organernes indbyrdes afhængighed. De bør studere sindets indflydelse på legemet og legemets indvirkning på sindet samt de love, som styrer dem begge.”

Sundhed og Livslykke, Ellen White ca. 1900

Post a comment