Guds Store Helseplan

  • God medisinsk hjelp er uerstattelig – men ville det ikke være bra om vi ikke behøvde leger mer? Visste du at det finnes en anerkjent måte å gjøre leger arbeidsledige på? Ta vare på kroppen din! Forskere har utbasunert sterke advarsler om kolesterol, tobakk, stress, fedme og alkohol, så hvorfor strekke lykken? Hospitaler og psykiatriske institusjoner er pakket med folk som har ignorert advarslene – ønsker du virkelig å slå lag med dem? Gud bryr seg virkelig om hvordan du behandler kroppen din, og Han gir deg en fri helseplan og en manual å navigere etter... Bibelen! For å se de forbløffende fakta om hvordan du kan få en bedre helse og et lengre liv, se gjennom dette studiehefte – men vær nøye med å lese alt før du trekker noen konklusjoner!