No comments yet

3. De Syv Menigheder i Åbenbaringsbogen – Tyatira og Sardes – Kenneth Jørgensen

 

Tyatira
„Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jesabel, som kalder sig selv profetinde og optræder som lærer og forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afgudsofferkød.“
I denne farefulde krise med præster, der dyrkede afguder og en forfalden konge, forholdt de sig neutrale. Hvis der findes en synd, som Gud afskyr mere end andre, som hans børn gør sig skyldige i, er det den, at de intet foretager sig i en krisesituation. I hans øjne er dette en alvorlig forbrydelse, ja, den allerværste form for fjendskab imod Gud. Tanker over Åbenbaringen side 18

Sardes
„Kom derfor i hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det,“ Her gives en advarsel om en tid, hvor vildfarelser ville snige sig ind som en tyv og stjæle Guds folks tro – hvor de måtte våge flittigt og stadig være på vagt overfor fjendens bedrag.
Mange i Sardes var blevet omvendt ved apostlenes vidnesbyrd. Man havde modtaget sandheden som et strålende lys. Men nogle havde glemt, på hvilken vidunderlig måde de havde modtaget sandheden, og Jesus fandt det nødvendigt at Irettesætte dem.
En efter en var de gamle pionerer faldet bort, og nogle var blevet trætte af at høre de samme sandheder atter og atter. De ønskede nye læresætninger, som passede del)l bedre. De mente, at de behøvede en vidunderlig forandring – og i deres åndelige blindhed begreb de ikke at deres fordrejede opfattelser ville udslette deres første erfaringer.
Men Jesus så, hvordan dette ville ende. Gennem Johannes sendte han denne advarsel: „Kom derfor i hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det; hold fast ved det og omvend dig. Hvis du Ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv.“ Åb 3,3 (7BC 958) Tanker over Åbenbaringen side 20

 

Post a comment