No comments yet

2. De Syv Menigheder i Åbenbaringsbogen – Menigheden i Smyrna og Pergamum – Allan Jensen

 

I Åbenbaringsbogen finder vi beskrivelsen af de syv menigheder. I dette foredrag vil du lære mere om den anden og tredje kirke, Smyrna og Pergamum. Allan Jensen som er udannet teolog, vil tage dig igennem nogle af de åndelige aspekter som har betydning for vores liv og du vil have en bedre og mere forståelse for disse breve til kirkerne.

“Ligesom Guds tjenere i svundne tider blev mange pint; men de ville ikke lade sig udfri – de ønskede at opnå en bedre opstandelse.“ Hebr.11,35. De huskede deres Herres ord, at når de blev forfulgt for Kristi skyld, skulle de glæde sig meget, fordi deres belønning i Himmelen ville blive stor; og således var profeterne også blevet forfulgt. De frydede sig over, at de var blevet agtet værdige til at lide for sandhedens skyld, og sejerssange steg op fra pinestederne. Idet de så opad i tro, åbnedes Himmelen for deres øjne, og de hørte en røst fra Guds trone: „Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans.“ Åb.2,10 (GC 40-41)

 

Post a comment